OGŁOSZENIA PARAFIALNE

03.11.2019r.

 

  1. Bardzo dziękujemy następnym osobom za przygotowanie świątyni – p. Halinie Daniłowicz, p. Halinie Siemienkiewicz.
  2. Bardzo dziękuję wszystkim osobom biorącym czynny udział w prowadzeniu nabożeństw różańcowych w październiku. W ten sposób zobaczyliśmy jak bogata jest nasza parafia przez swoją różnorodność – począwszy od dzieci poprzez rodziców, dziadków, wspólnoty duszpasterskie skończywszy na różnych grupach zawodowych i formacjach społecznych, które służą dla dobra naszej społeczności. Cenną wartością w naszej wspólnej modlitwie była modlitwa mężczyzn. Syndrom pierwszej ławki w kościele pokazał, iż możemy być blisko Chrystusa i w ten sposób dawać świadectwo, że ON JEST NASZYM PANEM. Za rok w październiku 2020r. liczę, że z większym entuzjazmem będziemy mogli przeżyć czas wspólnej modlitwy różańcowej.
  3. Chciałbym też szczególnie podziękować za niesamowitą służbę podczas nabożeństw różańcowych – p. Mirosławowi Żukowskiemu (diakonia muzyczna), p. Wiesławowi Hałaburdzie (codzienna obecność) i Kubie Sosnowskiemu (prawie codzienna obecność) – za służbę przy ołtarzu oraz wspaniałe przygotowanie liturgii do nabożeństwa i Eucharystii.
  4. Bardzo dziękuję p. Halinie Kuźnickiej i Krzysztofowi Mulewskiemu za solidne posprzątanie kaplicy na cmentarzu na Dzień Zaduszny. Jestem pod wrażeniem „odpowiedzialności” osób z naszej parafii, które rok temu tak bardzo zabiegały o Eucharystię na cmentarzu w Dzień Zaduszny a w tym roku nie wiedzieć czemu jakby zapomniały, że kaplicę należy przygotować jeżeli komuś tak bardzo zależy aby była celebrowana Eucharystia na cmentarzu.
  5. W dniach od 1 – 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę choćby w myśli za zmarłych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust ten można zyskać jeden raz dziennie dla jednej duszy w czyśćcu. Udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wiernym, którzy w Dniu Zadusznym (oznacza to od południa uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego) nawiedzą pobożnie kościół i w nim odmówią „Ojcze Nasz” i „Wierzę”. Ten odpust można uzyskać tylko dla zmarłych.
  6. Chorych w Krasnopolu odwiedzę w poniedziałek 4 listopada 2019r. od godziny 9:00.
  7. Za tydzień w niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – puszka przed kościołem na ten cel.
  8. 7 listopada 2019r. pierwszy czwartek miesiąca.
  9. Bardzo dziękuję p. Jadwidze Sosnowskiej za przepiękne przygotowanie obrusów, którymi ubrała ołtarze w naszej świątyni.
  10. Osoby, które nie określiły godziny wypominek proszone są o kontakt z Księdzem Proboszczem w celu jej ustalenia.
Grupa dyskusyjna: