Parafia i Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu

O Parafii

Parafia w Krasnopolu liczy obecnie 1847 mieszkańców z czego 1395 jest katolikami (stan na 2018r). Obszarem swym obejmuje miejscowości: Aleksandrowo, Buda Ruska, Czarna Buchta, Gremzdel, Gremzdy Polskie, Jeglówek, Krasne, Krasnopol, Krucieniszki, Michnowce, Pawłówka, Romanowce, Żłobin, Żubronajcie. Msze św. według harmonogramu w zakładce „Nabożeństwa”.

W naszej wspólnocie parafialnej funkcjonują liczne grupy i formacje takie jak: Krąg Biblijny, Domowy Kościół, Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, Apostolat Margaretka, Rodzina Żywego Różańca. Liturgiczną Śłużbę Ołtarza pełni obecnie 6ministrantów, 2aspirantów, 4szafarzy nadzwyczajnych (w tym lektorów i ceremoniarzy). Parafia posiada organistę oraz kościelnego. Obecnie proboszczem jest ks. Krzysztof Mulewski. Parafia włada dwoma cmentarzami grzebalnymi przy ul. Słonecznej.

Odpusty Parafialne:

Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia (główny)

MB Bolesnej – 15 Września

Statystyka

Dane statystyczne z roku 2019 na podstawie ksiąg parafialnych.

0

Zawartych Małżeństw

0

Ochrzczonych.

0

Pogrzebów

0

Parafian

Świątynia parafialna i inne obiekty

Świątynia parafialna murowana pw. Przemienienia Pańskiego z roku 1862r mieści się w centrum Krasnopola przy ulicy Wojska Polskiego . Kościół posiada ołtarze drewniane; główny z obrazem Przemienienia Pańskiego autorstwa Franciszka Tegezzo; w zwieńczeniu widnieje figura Jezusa Nazareńskiego w cierniowej koronie. Boczne ołtarze –lewy Matki Bolesnej na którym znajduje się obraz zdjęcia z krzyża (Pieta); prawy z obrazem św. Stanisława biskupa i męczennika oraz obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus. Kościół posiada 6 głosowe organy piszczałkowe. Obok Kościoła znajduje się zabytkowa kaplica drewniana św. Agaty z jej figurą wybudowaną prawdopodobnie z pierwszym drewnianym kościołem. Świątynia posiada dwa parkingi. Jeden przed kościołem drugi zaś z boku po prawej stronie. Przed kościołem, na placu JPII znajduje się duża grota NMP z Krzyżem misyjnym oraz tablicą upamiętniającą katastrofę smoleńską, gliniana kapliczka Jezusa Dobrego Pasterza, mały pomnik JPII na dużym kamieniu, zaś za nim i za grotą nawiedzenia w parku znajdują się tablice z przesłaniami pielgrzymek JPII do Polski. Po prawej stronie kościoła, za parkingiem znajduje się Plebania drewniana z roku ok 1830 oraz  świetlica parafialna (tzw. oazówka, dom oazowy). Na terenie cmentarza znajdziemy kaplicę cmentarną. W miejscowości Żubronajcie mieście się Górę Różańcowa do której prowadzi szlak 20 kapliczek. Parafia wysłana jest różnego rodzaju miejscami kultu religijnego – Krzyże, kapliczki przydrożne.

Obiekty

Warto to zobaczyć…

Obszar parafii bogaty jest w miejsca kultu religijnego mające też charakter atrakcji turystyczno-historycznej

Mapa obiektów

Grota Nawiedzenia NMP

Przed kościołem parafialnym na pl. Jana Pawła II znajduje się duża grota Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z krzyżem misyjnym na zwieńczeniu. Grota jest jednocześnie jednym z ołtarzy podczas uroczystości Bożego Ciała. Grota zbudowana jest z kamienia polnego.

Krzyże i Kapliczki przydrożne

Będące oznaką publicznego okazania silnego przywiązania do wiary. Miejsca czci niejednokrotnie mające wyraz historyczny. W tych miejscach do dziś spotykają się sąsiedzi przy modlitwach jak w dawnych czasach. Licznie pojawiające się na terenie całej parafii.

Góra Różańcowa z Szlakiem

Szlak 20 glinianych kapliczek z kolejnymi scenami części różańca świętego prowadzi nas przez teren parafii. Uwieńczeniem szlaku jest Góra Różańcowa w miejscowości Żubronajcie z której to można poddał się zadumie duchowej w scenerii piękna natury widzianej z tejże góry.

Kaplica św. Agaty

Drewniana zabytkowa kaplica św. Agaty z figurą na jej szczycie, miesząca się obok kościoła parafialnego. Najprawdopodobniej wybudowana wraz z pierwszym drewnianym kościołem. W okresie Triduum paschalnego jest miejscem odosobnienia Chrystusa – tzw. ciemnią.