Prośba o modlitwę Biskupa Ełckiego

Święty Józef, wzór męstwa, odwagi i pokory na dzisiejsze czasy

OGÓLNOPOLSKIE WIELKOPOSTNE
REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN – RÓŻANYSTOK

DYSPENSA od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

dotyczący inicjatywy ”Polska pod Krzyżem” w diecezji ełckiej

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Zapraszamy do udziału

oraz 20. rocznica pobytu Ojca Świętego w diecezji ełckiej.

Grupa dyskusyjna: