Krąg Biblijny zawiązał się na początku 2016 roku tuż po kolędzie duszpasterskiej kiedy jeszcze proboszczem w Krasnopolu był ks. Józef Majewski. Pierwsze  spotkania odbywały się w grupie kilkuosobowej w cyklu co 2- 4 tygodnie w poniedziałki i trwały około dwie godziny.

Obecnie spotkania mają podobną formę . W ich trakcie zgłębiamy znajomość, a przede wszystkim zrozumienie Pisma Świętego, aby ostatecznie przyjąć je sercem. Często rozważamy fragmenty Ewangelii, które Kościół nam głosi w danym okresie i czasie.
Na spotkaniach zawsze obecny jest kapłan- obecnie nasz kochany proboszcz Krzysztof Mulewski, który sprawuje funkcję opieki duchowej nad kręgiem biblijnym.
W spotkaniach obecnie bierze udział ok. dziesięć osób. Zazwyczaj spotkania odbywają się na plebanii w poniedziałki o godzinie 18.00 lub 19.00 i trwają przez dwie godziny.

Czy każdy odnajdzie się w takiej grupie jak krąg biblijny ?

– na pewno każdy , komu zależy na autentycznej relacji z żywym Bogiem, który jest miłością i zaprasza nas do słuchania:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: Jeśli kto posłyszy mój głosi drzwi otworzy wejdę do niego będę z nim wieczerzał , a on ze Mną.”

Ap.3. 20

Zainteresowanych spotkaniami również spoza parafii prosimy o kontakt z kancelarią parafialną

Zredagował: Piotr Gwiazdowski