Społeczny Komitet Organizacji Obchodów 100-rocznicy Powstania Sejneńskiego wraz z Parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu i Gminą Krasnopol

zapraszają na

Obchody 100. rocznicy

POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

dnia 24 sierpnia 2019r. w Krasnopolu

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

08:00 Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz poległych w Powstaniu Sejneńskim.
09:00 Oficjalne uroczystości 100 rocznicy Powstania Sejneńskiego na placu przy Kościele Przemienienia Pańskiego.
10:00 Odsłonięcie Pomnika Powstania Sejneńskiego na placu przy Kościele Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu.
10:40 Złożenie kwiatów przy pomniku pamięci Powstania Sejneńskiego.

Pod Patronatem Honorowym
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Józefa Kasprzyka

Przy udziale Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosława Zielińskiego

Powstanie Sejneńskie wybuchło w nocy z 22 na 23 sierpnia 1919r. decyzją o rozpoczęciu insurekcji komendanta Suwalskiego Okręgu POW por. Adama Rudnickiego oraz jego zastępcy pchor. Wacława Zawadzkiego.

więcej o Powstaniu Sejneńskim

podch. Piotr Łankiewicz

Dowódca kompanii Krasnopol POW

por. Adam Rudnicki

ur. 16 marca 1897, zm. 1964. Dowódca Okręgu Suwalskiego POW

ppor. Wacław Zawadzki

ps. Rózga ur. w 1897 w Warszawie, zm. 25 sierpnia 1919 w Sejnach.

W Powstaniu Sejneńskim zginęło 37 Polaków.

Dokument o Powstaniu Sejneńskim

 

 

 

WYWIEŚ FLAGĘ 24 SIERPNIA

Mieszkańcu Sejneńszczyzny!
Nie zapomnij w tę rocznicę wywiesić naszej flagi narodowej ku czi Powstańców Sejneńskich.

Fotografie

Z okresu Powstania Sejneńskiego zachowały się nieliczne  fotografie. Być może posiadasz materiały z tego okresu – zapraszamy do podzielenia się z nimi by ocalić je od zapomnienia.

w mediach

O Powstaniu Sejneńskim w innych mediach:

Inne uroczystości

Inne uroczystości upamiętniające 100. Rocznicę Powstania Sejneńskiego: