Oświadczenie Episkopatu w sprawie Karola Wojtyły

Testament duchowy zmarłego papieża.

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 sierpnia 2020 r. polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej. Są to wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei”, „Pociecho migrantów”. Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski…

Zachęcamy do indywidualnego wspierania pomocy

rada stałej Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami do Europarlamentu.

Grupa dyskusyjna: