Spowiedź św.

  • przed każdą mszą św.;

  • na każdą prośbę;

  • podczas rekolekcji;

O Sakramencie Pojednania

W naszej Parafii spowiedź odbywa się zawsze przed każdą Mszą św i na każdą prośbę. Spowiedź odbywa się również przy spotkaniach z chorymi (namaszczenie chorych). Zachęcamy szczególnie do korzystania z sakramentu pojednania w okresie rekolekcyjnym gdy nasza świątynia jest bogata w spowiedników.

W Sakramencie pojednania chodzi przede wszystkim o Twoją skruchę i żal za grzechy nie zaś o formułkę. Stres towarzyszący oczekiwaniu i samej spowiedzi podkreśla rangę sakramentu – Spowiednik zdaje sobie z tego sprawę i będzie starał się Ci pomóc . Bóg widzi i cieszy się, że przychodzisz do niego w sakramencie pojednania. Błędne wypowiedzenia formułki nie jest żadnych grzechem. Przeoczenie grzechu również nie jest grzechem lecz pod warunkiem, że przy kolejnej spowiedzi przekażesz go spowiednikowi.

Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Przykładowa Formuła Spowiedzi

W-Wierny     S-Spowiednik

W: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
S: Na wieki wieków. Amen

W: czyniąc Znak Krzyża mówisz: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
S: Spowiednik uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże oraz poprosi o wyznanie grzechów – przykładowymi słowami:
„Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.”

W: Wyznanie grzechów rozpoczynasz słowami: „Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu… Pokutę zadaną wypełniłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (Tu wyliczasz swoje grzechy). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, poprawę obiecuje a Ciebie Ojcze Duchowy o naukę, pokutę i rozgrzeszenie proszę.
Spowiednik może Cię dopytać o grzechy lub zapytać czy takowe też popełniałeś.

S: Udzieli Ci Nauki i zada pokutę.

W: Wyraź ponownie swoją skruchę słowami: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).

S: Udzielając rozgrzeszenia spowiednik wypowiada słowa – Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.
W: Amen

po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan może zwrócić się do ciebie opcjonalnie słowami:
S: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
W: A jego miłosierdzie trwa na wieki.

S: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
W: Bóg zapłać.