ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 14.03.2024 r.

Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH PN.”OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POPRZEZ REMONT I ZABEZPIECZENIE KOŚCIOŁA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRASNOPOLU”

dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3922/Polski lad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Krasnopol.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu
ul. Wojska Polskiego 15, 16-503 Krasnopol

Wszystkie informacje w załącznikach

Grupa dyskusyjna: