OGŁOSZENIA PARAFIALNE

27.10.2019r.

 

 1. Bardzo dziękujemy następnym osobom za przygotowanie świątyni i kwiaty do świątyni.
 2. Kolejność poszczególnych grup prowadzących różaniec: poniedziałek – emerytowani pracownicy Polskich Kolei p. Zdzisław Ambrosiewicz i p. Stanisław Grabowski, wtorek – rodziny rolnicze, środa – przedstawiciele służb mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna), czwartek – grupa dzieci pierwszokomunijnych, które są prawie codziennie.
 3. W dniu dzisiejszym po Mszy Świętej o godz. 12:00 w Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury odbędzie się spotkanie Komitetu Organizacyjnego w sprawie przygotowań Dożynek Diecezjalnych. Początek spotkania ok. godziny 13:15.
 4. Zbliża się okres Wszystkich Świętych i listopadowych zaduszek, dlatego przygotowujemy wypominki za naszych zmarłych. Proszę na druczkach, wpisywać godzinę Mszy Świętej przed, którą mają być odmawiane wypominki.
 5. W dniu dzisiejszym taca na Nuncjaturę Apostolską w Polsce.
 6. Tydzień temu odbyło się liczenie wiernych oraz ilość osób, które przyjęły Komunię Świętą. Frekwencja wyniosła: na obu Mszach Świętych było 393 osoby, zaś Komunię Świętą przyjęło 235 osób.
 7. W piątek uroczystość Wszystkich Świętych. Tradycyjnie po pierwszej Mszy Świętej, która odbędzie się w kościele wychodzimy procesyjnie na cmentarze parafialne i tam odbędą się poszczególne stacje modlitw za naszych zmarłych. Po zakończonych modlitwach będzie możliwość poświęcenia nowych pomników.
 8. W sobotę w Dzień Zaduszny Msza Święta o godz. 9:00 w Kościele zaś Msza Święta o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu.
 9. We wtorek 29 października 2019r. zapraszam na godzinę 9:00 chętne osoby i mające wolniejszy czas na sprzątanie kaplicy na cmentarzu w celu przygotowania na Dzień Zaduszny abyśmy mogli w godnych warunkach celebrować Eucharystię.
 10. W dniach od 1 – 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę choćby w myśli za zmarłych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust ten można zyskać jeden raz dziennie dla jednej duszy w czyśćcu. Udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wiernym, którzy w Dniu Zadusznym (oznacza to od południa uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego) nawiedzą pobożnie kościół i w nim odmówią „Ojcze Nasz” i „Wierzę”. Ten odpust można uzyskać tylko dla zmarłych.
 11. Przypominamy aby godnie przygotować groby naszych zmarłych a śmieci możemy zabierać ze sobą do naszych kontenerów w naszych domach.
 12. W tym tygodniu mamy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. Chorych odwiedzę pierwsza grupa 31 października w czwartek od godziny 9:00, druga grupa w piątek od godziny 14:00, a chorych mieszkających w Krasnopolu odwiedzę w poniedziałek 4 listopada od godziny 9:00.
 13. Spowiedź dzieci pierwszopiątkowych w piątek 1 listopada od godziny 8:00 do 9:00 i od godziny 11:30 do 12:00.
 14. Bardzo dziękuję p. Romualdowi Sosnowskiemu za ogromną pomoc przy sprzątnięciu i wywiezieniu złomu. Panu Lucjanowi Staniszewskiemu dziękuję za wypożyczenie odpowiedniej przyczepy samochodowej, a Panu Wojciechowi Puczyłowskiemu za pomoc w załadowaniu najcięższych elementów złomu. Wartość złomu wyniosła 500 złotych – akurat na jedno okno do ganku. Z celu sprawnego zamknięcia robót budowlanych przy budowie ganku potrzebne są fundusze, dlatego też tace z 1 i 2 listopada przeznaczone będą na ten cel.
 15. Cieszy mnie bardzo, że płynie z Waszej strony bardzo pozytywny odzew w sprawie rozbudowy naszej kaplicy na cmentarzu. Parafianie wyrażają zadowolenie, iż pogrzeby będą odbywać się w pięknej kaplicy. Wpłynęła pierwsza ofiara na to przedsięwzięcie w wysokości 3000 złotych od p. Stanisława Grabowskiego za co serdecznie dziękujemy. Jeżeli utrzyma się taka hojność to raczej szybko ta inwestycja zostanie zrealizowana.
Grupa dyskusyjna: