ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024 z dnia 14.03.2024 r.

Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH PN.„OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POPRZEZ REMONT I ZABEZPIECZENIE KOŚCIOŁA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRASNOPOLU” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR 2RPOZ/2023/5713/Polski Ład na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Krasnopol.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu
ul. Wojska Polskiego 15, 16-503 Krasnopol
NIP 8442063562, REGON: 040113003

Wszystkie informacje w załącznikach

Grupa dyskusyjna: