Pierwsza Komunia święta w naszej parafii odbywa się zazwyczaj w niedzielę poprzedzającą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało).

Przeddzień I Komunii świętej (w sobotę) odbywa się pierwsza Spowiedź święta.

Pierwsza Komunia Święta dzieci – podstawowe zasady

  • przyjęcie Chrztu świętego;
  • uczęszczanie na katechezy szkolne;
  • prowadzenie indeksu / dzienniczka kandydata do I Komunii świętej;
  • uczestniczenie w niedziele i święta na mszy św.;
  • odbycie pierwszej Spowiedzi świętej;
  • uczestniczenie w spotkaniach;

Oboje rodziców (prawnych opiekunów) powinno wraz z dzieckiem czynnie uczestniczyć w życiu parafii przez uczestnictwo w nabożeństwach i spotkaniach kandydatów do I Komunii świętej.

Informację o spotkaniach kandydatów do I Komunii świętej umieszczane są wraz z ogłoszeniami parafialnymi w dziale Aktualności