Cmentarze parafialne

Cmentarze parafialne położone są w miejscowości Krasnopol przy ulicy Słonecznej (dawnej 22-lipca).
Cmentarz pierwszy zwany też starym powstał w XIX wieku. Na jego terenie znajduje się również kaplica cmentarna z 1988 roku. Ów cmentarz bogaty jest w nagrobki z poprzedniego wieku i pełni rolę historyczną miejscowości Krasnopol i jest cmentarzem grzebalnym.

Cmentarz drugi zwany też nowym znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej. (Skręcamy za cmentarzem pierwszym w lewo jadąc od Krasnopola). Cmentarz jest grzebalny. Właścicielem i zarządcą obu cmentarzy jest Parafia Krasnopol. Oba cmentarze są czynne całodobowo dla zwiedzających.

Budowa i modernizacja nagrobków

Wszelkie prace budowlano-konserwacyjne muszą posiadać zgodę poprzedzającą zgłoszeniem o terminie i zakresie prac dla zarządcy cmentarza
Obecnie przedstawicielem i zarządzą parafialnego cmentarza jest ksiądz proboszcz – Krzysztof Mulewski. Wszelkich informacji udziela osobiście.

Prace związane z przygotowaniem miejsca pochówku wykonywane są w własnym zakresie rodziny zmarłego po uprzednim ustaleniu z zarządcą.

Gospodarka śmieciowa

Upraszamy aby dbać o porządek związany gospodarką śmieciową. Dbajmy o to gdzie spoczywają nasi bliscy.
Szkło i plastik umieszczamy w kontenerach ustawionych przy głównych wejściach.
Odpady bio jak gałęzie, trawy, żywe kwiaty wyrzucamy do murowanych przegród przed cmentarzem.
Prosimy o przestrzeganie owych zasad dla wspólnego dobra.

Czy można dokonać pochówku na cmentarzu parafialnym osoby która nie była parafianinem ?

Tak, można. Wymagany jest pierwotnie kontakt z zarządcą w celu uzyskania zgody.

Czy aby pochówek mógł odbyć się na cmentarzu parafialnym Msza pogrzebowa musi odbyć się w Kościele w Krasnopolu ?

Nie. Eucharystia Pogrzebowa może odbyć się w innym kościele nie mniej musi zostać wyrażona zgoda przez zarządce cmentarza parafialnego na pochówek.

Czy osoba innego wyznania niż Rzymsko-Katolickiego lub niewierząca może zostać pochowana na cmentarzu parafialnym ?

Tak, Nie mniej wymagana jest zgoda zarządcy cmentarza