Intencje mszalne 15.10.2023 – 22.10.2023

Niedziela 15.10.2023
08.00 – Śp. Mieczysław i Kazimierz (M) Ambrosiewicz
10.00 – Śp. Jan Daniłowicz (11 m. śmierci)
12.00 – Śp. Halina Bierdziewska (11 m. po śmierci)
Poniedziałek 16.10.2023
17.00 –Śp. Krzysztof Arkadiusz Buziuk
17.30 –Śp. Henryk Makarewicz
Wtorek 17.10.2023
08.00 – Śp. Katarzyna Urbanik (30 dzień po śmierci)
08.30 – Śp. Maria Dargiewicz (od Parafialnego Koła Cartias)
Środa 18.10.2023
17.00 – Śp. Marianna Wojteczek (2 rok po śmierci)
17.30 – Śp. Danuta Warmus (od Janusza z Rodziną)
Czwartek 19.10.2023
08.00 – Śp. Damian Kościński (14 rocz. śmierci)
08.30 – Śp. Leonia Mazalewska i zmarłych z rodziny Rydzewskich
Piątek 20.10.2023
17.00 – Śp. Zenon Stanisław Rachwalski
17.30 – Śp. Czesława (K) Stachurska (3 rocz. śmierci) i zmarłych z rodzin
Stachurskich i Terleckich
Sobota 21.10.2023
08.00 – O Błogosławieństwo Boże, opiekę NMP i Łaski Boże dla Członkiń
Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Królowej Różańca oraz za zmarłych
członków i z rodzin
08.30 – Śp. Leokadia Daniłowicz (30 dzień po śmierci)
Niedziela 22.10.2023
08.00 – Śp. Wanda Romanowska i Marian Romanowski
10.00 – Śp. O Boże Błogosławieństwo, opiekę NMP dla Bartosza
Dąbrowskiego z racji 18 urodzin od Rodziców
12.00 – Śp. Wojciech Motulewicz (2 rocz. śmierci) ( Msza dla seniorów)
28 Niedziela Zwykła 15 października 2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

Przez udział w niedzielnej Mszy św. odpowiadamy na zaproszenie Chrystusa Króla: „Przyjdźcie na ucztę!” Uczta
jest obrazem radości, świętowania i wspólnoty. Chrystus jednoczy nas mocą swego Ducha Świętego i karmi nas
pokarmem swego Ciała i Krwi. Wielu jest powołanych, lecz niewielu przyjmuje zaproszenie.

*Niedzielna Eucharystia stanowi centrum życia wspólnoty parafialnej. Niestety wielu parafian, zwłaszcza młodych,
pozostaje obojętnych. Niech nasza żywa i pogłębiana wiara połączona z modlitwą, pomogą naszym bliźnim
odnaleźć Chrystusa w Kościele. „Zaproś sąsiada na niedzielne spotkanie z Jezusem”.

– Wczoraj był Dzień Edukacji Narodowej modliliśmy się za nauczycieli, wychowawców i katechetów. Życzymy im
aby trwając w głoszeniu prawdy korzystali z Bożego Błogosławieństwa. Wytrwałości i otaczamy ich modlitwa.

*W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. Jego hasłem są słowa: „Św. Jan Paweł II – Cywilizacja
życia”. Papież Jan Paweł II wytrwale głosił ewangelię życie przez całe swoje posługiwanie, a najbardziej przez
encyklikę poświęconą wartości życia. Przypominał, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia
Jezusa Chrystusa”. Włączmy się w Diecezjalne Dzieło Stypendialne, aby wspierać uzdolnioną ubogą młodzież,
składając ofiary do puszek. Troska o młodzież jest budowaniem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.
Uroczysta Msza św. o godz. 12.00, z udziałem pocztów sztandarowych Szkoły imienia Jana Pawła II

*W dzisiejszą niedzielę odbywają się wybory do parlamentu. Jest to egzamin z odpowiedzialności za
naszą Ojczyznę. Trwamy w modlitwie o Dary Ducha Świętego, o życie w Prawdzie, o wybory Polaków
zgodne z Wolą Bożą. -*Zapraszam na adoracje przed Mszami i wspólnie módlmy się o błogosławieństwo
dla Polski w bardzo ważnym momencie historycznym.
*walka o dofinansowanie społeczności lokalnych za udział w wyborach powyżej 60% szczegóły na
plakatach
-Kontynuujemy modlitwę różańcową. Przez pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z
rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy lub w rodzinie, możemy uzyskać łaskę odpustu
zupełnego pod zwykłymi warunkami. Różaniec otwiera nas na Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm, wnosi pokój
w serca, w rodziny, w społeczeństwo i świat. Zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w
codziennej Mszy Świętej i w Nabożeństwie Różańcowym.
-W naszym kościele Nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane: w niedzielę pomiędzy Mszami Św.
dzieci komunijne prowadzą różaniec wraz z rodzicami 9.40 a młodzież bierzmowana prowadzą różaniec
wraz z rodzicami 11.40 a każdego dnia na 30 minut przed Mszą Św. oraz dzieci i młodzieży zapraszamy
szczególnie o godz. 16.30, poniedziałek, środa i piątek oraz dorosłych zawsze a szczególnie w
pozostałe dni zapraszamy na różaniec połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy
także do modlitwy różańcowej także w domach, w gronie rodzinnym. Niech Matka Boża otacza opieką
wszystkich modlących się na różańcu.
*W dzisiejszą niedziele 15 października, Koło Parafialne Caritas zaprasza do zbiórki odzieży P. t; „
Otulmy miłością potrzebującego” przeznaczona dla biednych z naszej parafii a to co zostanie po
rozdaniu przekażemy na Ukrainę dla biednych parafian Polaków i potrzebujących. Rzeczy przynosimy
po Mszach Świętych niedzielnych do zielonego domku (koło kościoła). Warto przewietrzyć szafy i pomóc
innym, BÓG ZAPŁAĆ.
*Dziękuję , Kołu Parafialnemu Caritas za przeprowadzenie zbiórki odzieży. Caritas przypomina; Proszę
beneficjentów o pobranie nowego zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowego
programu. Kryteria pozyskania pomocy są te same.
*Dziś 15.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku, będą wprowadzeni do posługi szafarza Komunii Świętej
(ustanowieni) przez Biskupa Ełckiego trzej kandydaci z naszej Parafii. Andrzej Kiler, Piotr Tomaszewski, Wiesław
Halaburda.

-We środę, 18 października, święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona służby zdrowia. Na Różaniec i
wieczorną Eucharystię zapraszamy lekarzy i pielęgniarki i wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Z okazji ich
święta patronalnego ślemy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa.

-We czwartek, 19 października, wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko, prezbitera i męczennika.
Zamordowany z nienawiści do wiary i Kościoła przez służby komunistyczne 19 października 1984 r. Za jego
wstawiennictwem módlmy się o świętość życia kapłanów oraz o opamiętanie dla siejących nienawiść do kościoła i
kapłaństwa.

*W przyszłą niedzielę, 22 października wspomnienie św. Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego
pontyfikatu. Św. Jan Paweł II wpiera nas swoją modlitwą, ponawia wezwanie: „nie lękajcie się, otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. Będzie to również niedziela misyjna rozpoczynająca tydzień szczególnej troski o dzieło misji
świętych. Taca będzie przeznaczona na potrzeby misji; Papieskie Dzieła Misyjne z racji rozpoczynającego się
Tygodnia Misyjnego.

* Dzień Seniora 22 października szczegóły na plakacie.
* Przeciw uzależnień 23 października szczegóły na plakacie

*W niedzielę 29 października, zapraszamy dzieci młodzież i całe rodziny do udziału w Korowodzie Świętych.
Przed uroczystością Wszystkich Świętych połączmy się w radosnym dziękczynieniu za naszych świętych patronów.
Przygotujmy stroje przypominające naszych świętych z ich imionami. Jest to przeciwstawienia się halloweenu
pogańskiemu i uświadomieniu dziedzictwa Świętych. Szczegóły w następną niedzielę.

*Dziękuję za ofiary indywidualne na potrzeby parafii: anonimowa 1×100 zł 1 x 200 zł. 1×300 zł 1 x 500zł
na kaplicę. 1x 2 000 zł od Janiny Ferens na potrzeby Kościoła (dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za
otrzymane łaski i 85 lat życia). Wpłata na konto; potrzeby parafialne anonimowa 1x 8 968,20 PLN Bóg
zapłać!
*Dziękuję za wycinkę suchych drzew na cmentarzu panom; Leonowicz Waldemar, Moroz Tomasz,
Daniłowicz Miłosz, Pieciukanis Bronisław, Daniłowicz Adam. Zostały jeszcze dwa do usunięcia z
pozwolenia (zapraszam chętnych do pracy). Będziemy się starać o kolejne pozwolenia aby ratować
groby przed zniszczeniem. Proszę o posprzątanie miejsc wycinki. Starajmy się zabierać śmieci z grobów
do domu, dziękuje za zrozumienie i życzliwość oraz solidarność w tym względzie pilnowania
nierozumiejących tego (są kamery na cmentarzu).
*Dziękuję bardzo serdecznie za sprzątanie kościoła; ul. Słonecznej; kościół sprzątali; Łucja Rutkowska,
Anna Mazalewska z córką Kornelią, Małgorzata Szrajbert, Dariusz Szrajbert. Bóg Zapłać. W następnym
tygodniu dyżur kontynuuje ul. Słoneczna.

*Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony szczególnej modlitwie za naszych zmarłych. Wypominki całoroczne
oraz jednorazowe na nowennę za zmarłych można zamawiać w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Pamiętajmy,
że modlitwa za zmarłych należy do uczynków miłosierdzia. Zatroszczmy się o duchowe wsparcie naszych bliskich
zmarłych, aby osiągnęli wieczną radość. Karteczki do zapisywania imion naszych zmarłych znajdziemy na
stolikach przy gazetach. Na wypominki roczne w zakrystii lub kancelarii.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
Ś

16 października – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego
księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska.
17 października – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako
biskup Antiochii, pisarz, męczennik.
18 października – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów
Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.
19 października – bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, kapelan Solidarności,
obrońca praw i godności ludzi pracy, kapelan Służby Zdrowia.
20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor Akademii Krakowskiej,
człowiek żywej wiary i głębokiej pobożności.
22 października – św. Jan Paweł II papież (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży
naszych czasów.

Grupa dyskusyjna: