DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                      11 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.

 

Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła. Błogosławieństwo Dzieci i Młodzieży za tydzień na każdej mszy świętej

 

W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia o godz. 17:00 i 17:30. O Godzinie 16:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Krzyża.

 

14 września środa o godzinie 18:00 spotkanie przyjaciół Maryi.

 

W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.

W tym dniu msze święte o godzinie 8:00, 10:00 i 17:00. Suma odpustowa ku czci Matki Bożej Bolesnej w tym roku będzie przeniesiona na niedzielę 18 września 2022 r. o godz. 12:00. Po sumie odpustowej zapraszamy wszystkich parafian i wspólnoty na piknik parafialny przy plebanii. Koło Gospodyń Wiejskich z Krasnopola wraz z parafią zorganizują dobry bigos z kiełbaskami i zupę. Wszystkich uczestniczących zapraszamy z własnym koszykiem. Zapewniamy dobrą zabawę z zespołem muzycznym.

 

W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

 

W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

 

Dziękujemy za sprzątnięcie Kościoła parze młodej – Tomaszowi Kozłowskiemu i Paulinie Lipnickiej wraz z rodzinami i za piękne kwiaty, które będą dekorować naszą świątynię. A mieszkańcom miejscowości Żubronajcie (Dawid Tomaszewski, Zdzisław Ćwikliński, Piotr Makarewicz, Marcin Wierzbicki) dziękujemy za złożenie ofiary, która została wykorzystana na zakup dekoracji do kościoła. W przyszłym tygodniu zapraszamy parafian z miejscowości Jeglówek, a następnie Krucieniszki. Prosiłbym sołtysów z tych miejscowości o kontakt.

 

Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.

 

W ostatnim tygodniu Bóg powołał do siebie z naszej parafii – Śp. + Janina Lipnicka

Niech nasza modlitwa pomoże zmarłej w pełni oglądać Boże oblicze w niebie:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła;

– piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 12.09-18.09.2022r                                         12 września 2022

  12.09.2022r. Poniedziałek:

17:00 – śp. + Jerzy i Tadeusz Raczkowski i dusze w czyśćcu cierpiące

17:30 – śp. + Wanda Sokołowska

 

13.09.2022r. Wtorek:

8:00  – śp. + Damian Balewicz

 

14.09.2022r. Środa:

17:00 – śp. + Stefania Santor (4. miesiąc po śmierci)

17:30 – śp. + Janina Lipnicka od chrzestnej córki Reginy Siergiej

 

15.09.2022r. Czwartek (Uroczystość Matki Bożej Bolesnej):

8:00   – śp. + Ignacy Ludwik Klepacki (30. dzień po śmierci)

10:00 – Msza Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla grona różańcowego MBB oraz za zmarłych z ich rodzin

17:00 – śp. + Halina Bronisława Świtajewska (9. miesiąc po śmierci)

 

16.09.2022r. Piątek:

17:00 – O zdrowie dla Pajewskich, w tym chorej Heleny i za synową
Wiolę i syna Marcina

 

17.09.2022r. Sobota:

8:00   – Msza

15:30 – Msza Święta ślubna Sylwii i Adama

 

18.09.2022r. Niedziela:

8:00   – śp. + Bronisława Lipiec (6. rocznica śmierci)

10:00 – śp. + Ryszard i Romualda Korzum i śp. + Sylwia Kocoń (9. miesiąc po śmierci)

12:00 – Msza Święta z procesją odpustową
śp. + Marianna Wojteczek (11. miesiąc po śmierci)

 

 

Grupa dyskusyjna: