2 Niedziela Zwykła 14 stycznia 2024 r. Ogłoszenia duszpasterskie

Przez uczestnictwo w celebracji Mszy św. także i my rozpoznajemy w Chrystusie „Baranka, który gładzi grzechy świata”, i umocnienie przez Ducha Świętego pragniemy
dzielić się nasza wiara z innymi. W okresie tradycyjnego świętowania Bożego Narodzenia, pragniemy uwielbiać Jezusa śpiewem kolęd pełnych chwały.

Od czwartku, 18 stycznia, w łączności duchowej z kościołami i wyznaniami chrześcijańskimi będziemy przeżywać Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasłem są słowa: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27). Wolą Jezusa jest aby wszyscy Jego uczniowi stanowili jedno! Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się we czwartek, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła. Starajmy się pamiętać o tym w naszych osobistych modlitwach. Podziały pomiędzy chrześcijanami są zgorszeniem dla świata
i przeszkodą w ewangelizacji.

W przyszłą niedzielę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w poniedziałek, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o babciach i dziadkach i módlmy się za żyjących i za tych, którzy odeszli już do Pana. Niech naszym podziękowaniem będzie ofiarowana w ich intencji Komunia św. oraz gesty wdzięcznej miłości.

W przyszłym tygodniu zakończymy odwiedziny kolędowe. Dziękujemy tym, z którymi już spotkaliśmy się na kolędzie, za życzliwe przyjęcie, dar spotkania oraz za złożone ofiary na kolędę i na potrzeby kościoła.

Program kolędy w tym tygodniu jest następujący:
14.01.2024 – od 13.00 Krasnopol ul. Polna od końca
15.01.2024 – od 8.00 Żubronajcie i Krucieniszki
16.01.2024 – od 9.00 Czarna Buchta
17.01.2024 – od 8.00 Romanowce i Michnowce
18.01.2024 – od 9.00 Krasne (od Bartosiewiczów)
19.01.2024 – od 8.00 Gremzdy Polskie
20.01.2024 – od 11.00 Krasnopol ul. Słoneczna od końca
21.01.2024 – od 13.00 Krasnopol ul. 1 Maja od końca i wokół rynku
22.01.2024 – od 8.00 Kolonia Bursynowizna i Smolany Dąb
23.01.2024 – od 9.00 Kolonia nad Jeziorem Długim
24.01.2024 – od 8.00 Kolonia między szkołą a obwodnicą
25.01.2024 – od 9.00 Brogi i Kolonie pod Las
26.01.2024 – od 8.00 Kolonia na Murowany Most
27.01.2024 – od 9.00 Krasnopol ul. Wojska Polskiego od prawej (od Stokrotki)
28.01.2024 – od 13.00 Krasnopol blok
29.01.2024 – od 8.00 Kolonia od cmentarza do Pawłówki (od Rynkiewiczów)
30.01.2024 – od 9.00 Pawłówka

Proszę o sprawdzanie na bieżąco, czy plan nie ulega zmianie, z uwagi na różne sytuacje życiowe, których nie przewidzimy (pogrzeby, ważne sprawy losowe). Informacje o zmianach będą wywieszane na tablicy ogłoszeń, ale proszę też sołtysów wsi o kontakt telefoniczny z proboszczem. W razie niemożliwości przyjęcia wizyty wg wyznaczonego planu, proszę o kontakt tel. 609 321 544, w celu ustalenia dogodnego terminu. Na wizytę kolędową wypada przygotować krzyż, świece, wodę święconą, Pismo święte.

Dziękuję serdecznie za sprzątanie kościoła dla ul. Wojska Polskiego (  ) Bóg Zapłać. W następnym tygodniu dyżur kontynuuje ul. Wojska Polskiego.

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty odeszedł do wieczności:
+ Kamil Koneszko
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, ….

W tym tygodniu patronuje nam:
17 stycznia – św. Antoni opat, III – IV w. egipski pustelnik i ojciec pustyni; uznawany za twórcę anachoretyzmu, jednej z odmian ruchu monastycznego;
19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup. biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20 stycznia – św. Sebastian męczennik, III w. – był dowódcą gwardii rzymskiego cesarza. Skazany na śmierć męczeńską za to, że wypomniał cesarzowi okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan.


Intencje mszalne 14.01.2024 – 21.01.2024

Niedziela 14.01.2024
08.00 – Śp. Anna Urbańska
10.00 – Śp. Witold Ambrosiewicz (5 rocz. śmierci)
12.00 – Śp. Dariusz Artykowski (od Biura Rady i Radnych)
Poniedziałek 15.01.2024
17.00 –Śp. Katarzyna Urbanik
17.30 – Śp. Władysław Suszczewicz (30 dzień po śmierci)
Wtorek 16.01.2024
08.00 – Śp. Antoni Kucza, Leonia Mazalewska
08.30 – W intencji Parafian
Środa 17.01.2024
17.00 – Śp. Maria Dargiewicz (od Grupy DNN Uczniów Jezusa od Haliny Pomian)
17.30 – Śp. Mieczysława Malinowska
Czwartek 18.01.2024
08.00 – Śp. Helena Kowalewska (2 rocz. śmierci)
08.30 – Śp. Jadwigę Czyżyńską (9 rocz. śmierci)
Piątek 19.01.2024
17.00 – Śp. Danuta Warmus (od Anety)
17.30 – Śp. Józef Sawicki oraz Śp. Stanisława i Józef Turowscy
Sobota 20.01.2024
08.00 – Śp. Zenon Rachwalski
08.30 – O Błogosławieństwo Boże i opiekę NMP dla Teresy Tomkiewicz (80 urodziny)
09.00 – Śp. Władysław Warakomski (Msza Egzekwialna)
10.00 – Śp. Krzysztof Arkadiusz Buziuk (Msza Egzekwialna)
Niedziela 21.01.2024
08.00 – O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę NMP dla Zosi w 2 urodziny
10.00 – O dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo dla Pauliny z okazji 12 urodzin
12.00 – Śp. Jan Suchecki – Śp. Tadeusz Jasiukiewicz i Anna Raczkowska (jeśli będzie drugi ksiądz)

Grupa dyskusyjna: