29 września 2021 r.
Święto
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała


„Aniołowie są stworzeniami czysto duchowymi, niecielesnymi, niewidzialnymi i nieśmiertelnymi, bytami osobowymi, posiadającymi rozum i wolę. Kontemplując nieustannie oblicze Boga, wielbią Go, służą Mu i są Jego wysłannikami w wypełnianiu zamysłu zbawienia wszystkich ludzi.”

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego


Niech dzisiejsze święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała będzie szczególnym zaproszeniem do wspólnego uwielbienia Boga.

Ze św. Michałem Archaniołem uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata.
Ze św. Gabrielem Archaniołem dziękujemy Ci, Boże, za dzieło Wcielenia.
Ze św. Rafałem Archaniołem prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa niebieskiego

Koronka uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów
https://www.youtube.com/watch?v=x7m3Ng8sK4A

Grupa dyskusyjna: