DEKRET

Przedłużając radość Uroczystości Bożego Narodzenia i chcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek, 27 grudnia 2019 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam

DYSPENSY

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

Podpisano
+ Jerzy Mazur, Biskup Ełcki

 

ORYGINALNE BRZMIENIE:

Grupa dyskusyjna: