Orędzie Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2022

Święta Bożego Narodzenia głoszą nam orędzie, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem,
aby nas zbawić, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Tę prawdę wyznajemy w czasie Mszy Świętej
w Boże Narodzenie i w każdą niedzielę w Credo: „Dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił
z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.
Maryja Dziewica wydaje na świat Mesjasza, Zbawiciela świata, Księcia pokoju. Jezus rzeczywiście
z miłości stał się człowiekiem dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju. Narodził się dla
każdego człowieka pogrążonego w grzechu, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei.
Słowami św. Jana Pawła II o Dzieciątku Jezus leżącym w ubogim żłóbku mówimy, że: „Jest to
znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej; znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego
rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych; znak miłosierdzia dla tych, którzy
zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się
samotny i opuszczony”.
W roku duszpasterskim obchodzonym pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” pragnę
zachęcić Was wszystkich, uklęknijcie przy żłóbku i adorując Boga w Dzieciątku Jezus oraz
spotykając się w Eucharystii z realnie obecnym Chrystusem pod postaciami chleba i wina,
wyznajmy naszą wiarę w Jedynego Zbawiciela świata i w Kościół Chrystusowy, którego On jest
Głową. Z wielką radością wyrażajmy Mu wdzięczność za to że jest dla nas znakiem nadziei,
pokoju, wolności, miłości, pocieszenia i miłosierdzia. Powiedzcie Jezusowi, że Go potrzebujecie
i zaproście Go do waszych serc. Powiedzcie Jezusowi, że Go potrzebujecie i zaproście Go do
swoich rodzin, mieszkań, miejsc pracy. Mówcie Mu: „Jezu, zostań z nami. Zostań z nami, Chlebie
żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia. Zostań z nami na zawsze”.
W wigilijny wieczór i w czasie Świąt będziemy łamać się opłatkiem z naszymi najbliższymi. Niech
ten piękny zwyczaj przybliży nas do siebie, rozszerzy nasze serca na tych, którzy są samotni,
zapomniani, żyją w niedostatku, są pozbawieni domu – jak nasi bracia i siostry z Ukrainy. Niech
Nowonarodzony Syn Boży obdarzy pokojem i miłością szczególnie tych, którzy cierpią z powodu
wojny i wszelkiego rodzaju konfliktów.
Kościół posyła nas, byśmy nieśli im Chrystusa a także do chorych, zagubionych, na peryferie i aż
po krańce ziemi oraz głosili, że we wspólnocie Kościoła jest miejsce dla wszystkich, że Pan Bóg
czeka na każdego człowieka, bo pragnie jego zbawienia.
Drodzy Diecezjanie i wszyscy przebywający na terenie diecezji ełckiej z okazji Świąt Bożego
Narodzenia! Zapewniam o pamięci w modlitwie przed Jezusowym żłóbkiem i w czasie Eucharystii
oraz składam najlepsze życzenia. Życzę Wam wielu Bożych łask, wszelkiej pomyślności, zdrowia,
szczęścia. Spotykajcie się z Chrystusem w Eucharystii. Bierzcie z niej moc, by przeżywać każdy
dzień świąteczny i Nowego Roku 2023 w radości i pokoju, który Chrystus przyniósł na świat.
Z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

 


DYSPENSA NA 30 GRUDNIA (SYLWESTER)

DEKRET

Grupa dyskusyjna: