Komunikat
Biskupa Ełckiego
dotyczący inicjatywy ”Polska pod Krzyżem” w diecezji ełckiej

W ostatnim czasie, w Polsce miały miejsce wydarzenia, które wcześniej były nie do pomyślenia lub zdarzały się niezmiernie rzadko: bluźnierstwa, znieważanie sakramentów i profanacja świętych wizerunków, napaści na kościoły oraz księży, małżeństwa i rodziny, ośmieszanie wartości chrześcijańskich czy szerzące się antychrześcijańskie ideologie przeciwne nauczaniu Kościoła. Odpowiedzią na te dramatyczne wydarzenia jest modlitewna inicjatywa: „Polska pod Krzyżem”, w którą włącza się diecezja ełcka. Ogólnopolskie uroczystości będą miały miejsce we Włocławku. W sobotę, 14 września 2019 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego stańmy pod krzyżem, aby przepraszać za te bluźnierstwa i profanacje, modlić się o nawrócenie, wypraszać moc Ducha Świętego w zachowaniu wiary w naszej Ojczyźnie oraz, aby wszystkie rodziny były silne Bogiem.

Zapraszam wszystkich diecezjan i przebywających na terenie diecezji, abyśmy w tym dniu, w Godzinie Miłosierdzia stworzyli wielką wspólnotę ludzi modlących się, którzy wierzą, że przez krzyż i modlitwę można pokonać wszelkie zło, wszelki grzech i można wyprosić łaskę nawrócenia i opamiętania. Zachęcam, aby we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji o godzinie 15.00 modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia, przeprowadzić nabożeństwo Drogi Krzyżowej i odmówić część Bolesną Różańca św.

Zachęcam również, aby w tym dniu, w Godzinie Miłosierdzia modlić się przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia i część Bolesną Różańca św. Niech to będzie świadectwem naszej wiary w Jezusa Miłosiernego.

Szczególne zaproszenie do włączenia się w tę modlitewną inicjatywę kieruję do wszystkich chorych i cierpiących, aby zjednoczyli się duchowo, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwę różańcową oraz ofiarowali swoje cierpienia w powyższych intencjach.

W tym dniu również zachęcam do uczestniczenia w Mszach św. według porządku parafialnego i przyjęcia Komunii św. w powyższych intencjach.

 

podpisano
+ Jerzy Mazur Biskup Ełcki

Grupa dyskusyjna: