bł. Joanna Maria de Maille

Wielki Post, Łk 11, 14-23

Za chwilę usłyszysz o Chrystusie, który nie jest fikcyjną postacią literacką, ale człowiekiem mającym moc nad siłami zła. Posłuchaj, co Duch Święty będzie mówił do ciebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11, 14-23
Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

Więzy zła ograniczają wolność i niszczą życie od środa. Jednak Chrystus jest naszym lekarzem. Jeśli będziesz słuchał Chrystusa, On będzie uwalniał cię od twoich słabości i ułomności. Przez to twoi znajomi będą widzieli przemianę i staniesz się żywym świadectwem mocy Chrystusa.

Jezus pokazuje prostą zależność. Jeśli po spotkaniu z Nim człowiek uzyskuje uzdrowienie, to działa na jego korzyść. Niestety, niektórzy podważają Jego dobroć. Po wielu dobrodziejstwach, nadal Mu nie ufają. A czy tobie zdarza się wątpić w dobre intencje Chrystusa?

“Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie” – dla Jezusa nie ma postawy neutralnej. Wszystko, co powoduje odwrócenie od Niego uwagi, przeszkadza w pójściu za Nim. Rozproszenia nie występują tylko na modlitwie. Możesz tracić czas na wiele sposobów. Spróbuj wszystkie rzeczy, które robisz, robić dla Niego.

Codzienność wykazuje, że samemu,  bez pomocy łaski, nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom Ewangelii. Proś Jezusa, aby zsyłał na ciebie moc Ducha Świętego.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: