bł. Jozafata Michalina, św. Prokop

Wielki Post, Mt 18, 21-35

W dzisiejszym dniu Jezus kontynuuje nauczanie apostołów. Poproś Go, aby podczas tej modlitwy uczył cię, jak być do Niego podobnym.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 18, 21-35
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Król okazał się aż tak miłosierny, że nie tylko wydłużył okres spłaty długu, lecz także darował słudze cały jego dług. Jezus w Sakramencie Pokuty tak samo wiele razy wziął winę za wszystkie twoje grzechy. Czy taka postawa Boga jest dla ciebie odżywcza? Czy czerpiesz z niej?

Główną wadą złego sługi było to, że zapomniał, ile otrzymał dobra. A jego serce przeorientowało się na egoizm: prosić dla siebie, lecz innym nie dawać. Jak u ciebie wygląda hojność?

Słuchając jeszcze raz Ewangelii, wyobraź sobie, co mógł poczuć władca, kiedy po okazaniu wielkiej hojności i łaski, dowiaduje się, że obdarowany sługa nie ma w sobie ani krzty litości w stosunku do własnego dłużnika. Można uznawać sprawiedliwość i dbać o nią, ale można też wykorzystywać ją do swoich celów.

Poznanie Jezusa dokonuje się przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Spróbuj dzisiaj przypominać sobie słowa, które cię poruszyły na modlitwie i wprowadzaj je w życie.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: