Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wielki Post, Łk 1, 26-38

Przypomnij sobie jeden ze znanych ci obrazów przedstawiających Zwiastowanie Pańskie. Przyjrzyj się ustom Archanioła Gabriela i Maryi.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 1, 26-38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

„Rozumiemy się bez słów” – tak często określa się sposób komunikowania osób kochających się i bardzo zżytych ze sobą. Gdy przyglądamy się obrazom Zwiastowania, zdziwić nas może fakt, że na ogół dialog Archanioła z Maryją przedstawia obie postacie z zamkniętymi ustami. Jak myślisz, dlaczego tak jest?

Rozmowa to nie sztuka mówienia, a sztuka słuchania. Dialog to nie tylko wypowiadane słowa. To także gesty, mimika, nastawienie serca, emocje, i pragnienie zrozumienia. Maryja jest wzorem słuchania. Mistrzyni dialogu pokazuje nam, na czym polega rozmowa. Cała Jej postawa jest otwartością na drugą osobę.

Jak wygląda twoja modlitwa? Jest ona zasłuchaniem czy raczej mówieniem o sobie? Czy wsłuchujesz się w Słowo Boga, czy raczej powtarzasz mechanicznie wyuczone formy modlitw? Maryja jest Matką Słowa, dlatego spróbuj Ją prosić o dar głębokiej modlitwy. Niech Ona wyprasza ci taką łaskę u Swojego Syna.

Na koniec modlitwy stań w obecności Maryi i poproś Ją o, pomoc, abyś mógł nie tylko mówić, ale i słuchać.

 

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: