Okres zwykły, Łk 6,1–5

Dziś Jezus zaprasza cię, abyś spacerował z Nim pośród zbóż. Poczuj zapach zbóż i smak zawarty w ziarnach. Czas dojrzewania jest radosny, a czas plonów pełen wdzięczności Bogu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6,1–5
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?” Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: „Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”. I dodał: „Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”.

Nauczyciel prowadzi uczniów drogą przez pola pełne zbóż. Uczniowie mają okazję się posilić, więc zrywają kłosy, wykruszają ziarna i jedzą. Czas jakby się zatrzymuje, bo Jezus jest z nimi. Zapewne rozmawiają, śmieją się, pytają. Jezus odpowiada i poucza, a uczniowie słuchają. To czas bycia z Jezusem! Ty też pytaj, opowiadaj, po prostu pobądź z Jezusem.

Jedzenie kłosów przez Apostołów nie podobało się faryzeuszom, którzy czynili im wyrzuty. Zasady i prawa kościelne, podobnie jak szabat, mają na celu służyć nam do większej miłości i zbliżania się do Boga i ludzi. Kiedy jednak zbyt kurczowo trzymamy się zasad, tak że stawiamy je wyżej niż miłość Boga i bliźniego, tworzymy sobie z nich bożki. Czy patrzę na prawa przez pryzmat miłości do Boga i człowieka? Co czynię, żeby okazać Jezusowi swoją miłość?

Szabat jest dniem spędzania czasu z Bogiem i drugim człowiekiem, radowania się sobą i odpoczynku. To Jezus jest panem świętowania i wszystko, co służy Jego większej chwale i większej miłości, jest Mu miłe. Wszystko, co czynisz, niech wypływa z twojego serca. Zatroszcz się o siebie. Popatrz na siebie tak, jak Bóg na ciebie patrzy. Z troską i czułością. To Jezus daje ci czas i chce, byś napełniał się Jego mocą podczas przebywania z Nim.

Panie, proszę Cię o łaskę spotykania Cię we wszystkim. Proszę Cię, żebyś nauczył mnie miłować Ciebie w siostrach i braciach.

 

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: