Wielki Post, Mt 7,7–12

Nasza modlitwa może przybrać różne formy, może być przeproszeniem, dziękczynieniem, uwielbieniem albo prośbą. Zawsze jest jednak spotkaniem z kochającym Bogiem. Pozwól, aby słowa Jezusa, który uczy, jak się modlić, dotarły do twojego serca.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 7,7–12
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.

Modlitwa prośby to taki rodzaj modlitwy, od którego często zaczyna się życie duchowe. Już jako dzieci prosiliśmy, aby Pan Bóg pomagał nam w czasie klasówki albo żeby na wycieczce szkolnej była dobra pogoda. Im jesteśmy starsi, nasze intencje stają się coraz poważniejsze. Zastanów się, co obecnie jest treścią twojej modlitwy? O co najczęściej prosisz teraz?

Proście, szukajcie, kołaczcie – te słowa Jezusa w sugestywny sposób  zachęcają do wytrwałości, a wręcz do nieustępliwości w modlitwie. Nasze aktywne zaangażowanie może być jednak wypróbowane. Nie zawsze otrzymujemy to, o co prosimy, nie zawsze dostajemy to natychmiast albo w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli. Jak wtedy reagujesz? Przyjmujesz to czy raczej tupiesz nogami jak dziecko w sklepie, któremu rodzice nie chcą kupić kolejnej zabawki?

Bóg jest naszym Ojcem, On chce nam dać to, co jest dobre, i to, co jest nam potrzebne, a niekoniecznie zaspokajać każdą naszą zachciankę. Z wiary w Jego nieskończoną dobroć powinna wypływać każda nasza modlitwa. Czy masz poczucie, że Bóg, którego prosisz w swoich sprawach, jest pełen tej ojcowskiej miłości i troski?

Panie, naucz mnie ufać Twojej miłości, daj mi odczuć, że zawsze chcesz dla mnie dobra.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: