Wielki Post, Łk 9,22-25

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie ludzi słuchających nauczania Jezusa. Wsłuchaj się w Jego słowa i zastanów się, co szczególnie chciałby ci dzisiaj powiedzieć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 9,22-25
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Wokół Jezusa gromadziły się tłumy. Musiało być w Nim coś takiego, że ludzie opowiadali sobie o Nim i chcieli osobiście usłyszeć Jego nauczanie. Ale dzisiaj Jezus mówi słowa, które trudno przyjąć tym, którzy Go słuchają. Nauczyciel zachęca do wyrzeczenia się swoich interesów i potrzeb oraz do przyjęcia krzyża. Co mogli czuć w takiej sytuacji Jego słuchacze? Jakie emocje budzą w tobie te słowa?

Wśród słuchających Jezusa byli też Jego uczniowie. To ci, którzy poszli za Nim, zostawili swoje zajęcia, rodziny, miejsca, w których toczyło się ich zwykłe życie. Oni już coś stracili, zaprzeczyli swojej codzienności, bo wybrali Jezusa. Ale teraz słyszą od Niego, że zostanie odrzucony i zabity. Jak musieli się wtedy czuć ci, którzy w Jezusie znaleźli nowy sens swojego życia? A jak ty przyjmujesz tę część nauki Jezusa, która jest dla ciebie trudna?

Święty Ignacy Loyola zapisał w fundamencie „Ćwiczeń Duchownych”, że relacja z Jezusem uzdalnia do wolności od naszych ludzkich pragnień. Kiedy doświadczamy Ducha Jego miłości, potrafimy pójść za Jezusem nawet w tym, co po ludzku jest trudne, niechciane i przeciwne naszym skłonnościom. Czy zdarzyło ci się osiągnąć coś więcej niż tylko realizację swoich pragnień, kiedy w trudnych sytuacjach życiowych byłeś wierny słowom Jezusa?

Opowiedz Jezusowi o swoich doświadczeniach z tej modlitwy. Poproś Go o umiejętność pójścia za Nim nawet w najtrudniejszych sytuacjach twojego życia.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: