Wielki Post, Mt 6,1-6.16-18

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus uczy nas o uczynkach miłosierdzia. U progu Wielkiego Postu zastanów się, jakie podejmiesz działania, by bardziej kochać Boga i bliźniego.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 6,1-6.16-18
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Dla Jezusa bardzo istotny jest powód, dla którego robimy pewne rzeczy. Mówiąc o czynieniu dobra przez post, modlitwę i jałmużnę przestrzega, by mieć zawsze na celu pogłębienie relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem. Czy zastanawiałeś się nad tym, co chciałbyś zmienić w swoim życiu przez postanowienia wielkopostne?

Podejmując trud postanowień i wyrzeczeń, można zapomnieć o celu, jaki mają dawać. Wielki Post stanowi dobrą okazję, by rozpocząć zmiany, które na stałe zagoszczą w naszym życiu. Myśląc o poście, zastanów się, czy jest coś, co chciałbyś by stało się czymś regularnym? Co w dłuższej perspektywie mogłoby pomóc ci zbliżyć się do Boga, ludzi i swojego wnętrza?

Jezus mówi o nagrodzie dla tych, dla których podstawową motywacją do działania jest Bóg. Przestrzega też, że post nie wiąże się ze smutkiem ani zgorzknieniem. Słuchając słów Mistrza, pomyśl o radości, jaka płynie z przebywania z Nim. Pomyśl, co Bóg proponuje ci na najbliższe tygodnie Wielkiego Postu.

Powiedz Bogu, co czujesz pod koniec tej modlitwy. Opowiedz Mu o swoich planach i wątpliwościach. Poproś o światło i otwartość na Jego obecność.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: