Święto św. Szczepana

Okres Narodzenia Pańskiego, Mt 10,17-22

Wyobraź sobie dwie grupy ludzi, które trenują przeciąganie liny. Jedna grupa to ludzie radośni, uśmiechnięci. Druga grupa to ludzie przytłoczeni trudami.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 10,17-22
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

Przedziwne zestawienie. Radość Bożego Narodzenia i męczeństwo świętego Szczepana. Wczoraj śpiewaliśmy z aniołami radosne gloria. Dziś słyszymy o trudzie, śmierci i męczeństwie. Jedno i drugie wydarzenie przypomina o bliskości Boga i człowieka. Bóg po to się narodził, aby być blisko ludzi. Jak  doświadczasz dzisiaj przychodzącego Boga i Jego bliskości?

Tekst dzisiejszej Ewangelii oraz przykład świętego Szczepana pokazują, że w trudzie i zmaganiach życiowych nie jesteśmy sami. Jezus przypomina, że mimo iż przyszedł na ziemię i objawił Boga, to z Jego powodu bliscy Mu mogą nie być lubiani. Mogą budzić sprzeciw, jeżeli będą poszukiwali prawdy. Jezus jednak obiecuje, że nie tylko w chwilach radości, ale także w chwilach trudnych będzie blisko człowieka, bo po to przyszedł na świat. Jak  odczuwasz bliskość Jezusa? Jak się o nią troszczysz?

Jezus mówi o tym, co najważniejsze. Na to wskazał także święty Szczepan swoim męczeństwem. Jezus po to się narodził, aby pokazać ludziom, że w życiu nie chodzi o to, aby było lekko, przyjemnie i radośnie. W życiu chodzi o miłość, taką, która ma wiele twarzy. W jaki sposób wybierasz, decydujesz o tym, co dla ciebie najważniejsze? W jaki sposób przeżywasz trudy i zmagania związane z dążeniem do tego, co wybrałeś?

Na zakończenie modlitwy opowiedz Jezusowi o swojej relacji z Nim, o swojej miłości do Niego. Opowiedz Mu, co dzisiaj jest dla ciebie najważniejsze.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: