Okres wielkanocny, J 16,20-23a

Jezus mówi dziś o wesołości świata, która nigdy nie nasyci serca człowieka oraz o smutku uczniów, który przemieni się w prawdziwą radość. Zapowiedzi Jezusa wykraczają poza rozumienie uczniów. Wzbudź w sobie wiarę i słuchaj.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 16,20-23a
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać”.

W pożegnalnej mowie Jezus mówi uczniom o swoim odejściu. Uprzedza, że będzie to dla nich czas smutku i płaczu. Tak przecież reagujemy na utratę lub rozdzielenie z kimś bliskim, kogo kochamy i kto nas kocha. Jak przeżywasz czas oddzielenia od Boga spowodowany przez grzech? Pomyśl też o radości, której doświadczasz otwierając się na miłosierdzie.

Papież Franciszek mówił, że prawdziwa radość jest „oddechem i sposobem wyrażania się chrześcijanina”. Nie kupimy jej na rynku ani w ekskluzywnym sklepie. Nie można jej zatrzymać ani spowodować, by zawsze nam towarzyszyła. Taka radość lubi pielgrzymować. Pojawia się na obliczach uczniów, którzy podążają za Jezusem i głoszą Go innym. Czy doświadczasz takiej radości? Czy prosisz o nią Boga?

Radość, którą obiecuje uczniom Jezus, nie jest wesołością wypływającą z pomyślnych zewnętrznych zdarzeń. Nie jest też pustką i beztroską światowego życia. „Świat, w którym wszystko jest zabawą, czyni nas po trosze głupimi i naiwnymi” ‒ mówi papież Franciszek i dodaje ‒ „duch świata jest czymś gorszym niż grzech, wiąże się bowiem z nieświadomością i nieumiejętnością rozróżnienia dobra od zła”. Czy zadowalasz się kulturą, która wynajduje wciąż nowe rzeczy, aby cię zabawić?

Podziękuj Jezusowi za dar prawdziwej radości, którą obiecuje swoim uczniom, a więc i tobie. On jest już z nami na zawsze.

Chwała Ojcu…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: