bł. Fra Angelico

OKRES ZWYKŁY, MK 8,14-21

Jezus przebywa razem ze swymi uczniami w łodzi. Wykorzystując zwyczajne, codzienne doświadczenia, poucza ich o sprawach Bożych. Proś Ducha Świętego o serce otwarte na Boga, który pragnie wejść w twoją codzienność.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 8,14-21
Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!” A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: „Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?” Odpowiedzieli Mu: „Dwanaście”. „A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?” Odpowiedzieli: „Siedem”. I rzekł im: „Jeszcze nie rozumiecie?”

Uczniowie, będąc z Jezusem, doświadczyli wielu cudów i uzdrowień. Jezus pragnie ich prowadzić na płaszczyźnie duchowej, pragnie, aby ich serca były skoncentrowane na sprawach Bożych. Jednocześnie troszczy się o nich i odpowiada na ich potrzeby. Jednak uczniowie wciąż powracają myślami do spraw bieżących. Jakie myśli pochłaniają cię na co dzień?

Jezus wie, że na łodzi brakuje chleba. I właśnie wtedy nakazuje im, by się strzegli kwasu faryzeuszów i Heroda. Kwas jest czymś, co udziela się innym, ma ukryte działanie i okazuje się widoczne po jakimś czasie. Jezus widzi, jak niszczący wpływ ma faryzejska pobożność oraz polityczna władza Heroda. Dlatego ostrzega uczniów. Tobie też Bóg chce dzisiaj coś przez to powiedzieć. Co jest kwasem w twoim życiu?

Aby być uważnym na Boże natchnienia, trzeba dostrzec zajmujące nas myśli i oddać je Bogu. Jezus sam pokazuje, jak troszczy się o nas i ile dobra nam udziela. Przyjmij to wszystko z wdzięcznością i pielęgnuj w sobie otwartość na Boże poruszenia.

Proś Boga o łaskę dobrego odczytywania Jego natchnień.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: