OKRES ZWYKŁY, MT 5,17–37

Dzień za dniem mija szybko. Może czasami budzisz się i okazuje się, że minął kolejny tydzień bez żadnej refleksji nad twoim życiem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi, jak żyć. Jego wymagania są wysokie. Posłuchaj Jego wskazań.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5,17–37
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój  przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: «Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest  podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Dobre życie nie jest takie trudne, przecież nikogo nie zabiłem, nie wyrządziłem nikomu krzywdy, więc ogólnie jestem dobrym człowiekiem. Czy zdarza ci się myśleć w taki sposób? Czy jesteś zadowolony z tego, jak żyjesz?

Jezus stawia wysokie wymagania. Nie chodzi tylko o bycie dobrym człowiekiem. On mówi o czymś więcej. Jego poprzeczka jest wysoko zawieszona. Jakie uczucia budzą się w tobie, kiedy słyszysz Jego wskazania?

Czy życie według tak wysokich oczekiwań jest w ogóle możliwe? Jezus udowodnił, że tak. Stał się człowiekiem i pokazał, że można żyć bardziej niż tylko dobrze, że można być dla innych i nie skupiać się tylko na sobie. Posłuchaj Jego wymagań raz jeszcze.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak żyjesz. Jeśli chcesz podjąć wyzwanie i żyć bardziej według Jego wskazań, powiedz Mu o tym i poproś Go, żeby ci w tym pomógł.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: