Okres zwykły, J 3,13–17

Wyobraź sobie zbuntowanych Izraelitów, jak przemierzają pustynię, szemrząc przeciw Bogu i Mojżeszowi. Pan zsyła na nich węże, które śmiertelnie ich kąsają. Gdy Izraelici proszą Mojżesza o wstawiennictwo, Bóg nakazuje mu umieścić węża na wysokim palu, aby ukąszeni nie umarli.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 3,13–17
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Lud izraelski podczas pustynnej drogi stracił cierpliwość. Zapomniawszy o cudach, które uczynił dla nich Bóg, i o Jego wielkiej trosce, Izraelici stali się niewdzięczni. Szemrząc przeciw Bogu i Mojżeszowi, który im pomagał, sprowadzili na siebie węże odbierające im życie. Jakie troski zajmują twoją uwagę? Co zabiera ci życie i nie pozwala ci być wdzięcznym Bogu?

Bóg nakazał Mojżeszowi wywyższyć węża. Aby przeżyć, Izraelici mieli patrzeć na skutek swojego grzechu. Narzędzie śmierci stało się więc narzędziem życia. Oddając swoje życie za nas na krzyżu, Chrystus stał się narzędziem życia dla nas i pokonał grzech. Czy powierzam mój krzyż Chrystusowi? Czy wierzę, że Bóg może zamienić go w doświadczenie życia?

Wszyscy cierpimy, upadamy, zmagamy się z trudami życia. Autor Ewangelii ukazuje Chrystusa i cel Jego życia. Tak jakby mówił: podnieś głowę znad zajęć i trudów, problemów i grzechów, Ja Jestem. Podobnie jak Izraelici mają patrzeć na wywyższonego węża podczas trudnej pustynnej drogi, tak Bóg zaprasza cię, byś podniósł oczy i patrzył na Jezusa na krzyżu. Czy w trudnych momentach pamiętasz o Nim, czy go odstawiasz, nie pozwalając Mu pomóc i być z tobą?

Boże Ojcze, bądź uwielbiony za moją historię, za wydarzenia dzisiejszego dnia. Oświeć te zdarzenia, żebym zobaczył ich sens i Twoją miłość do mnie w nich.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: