Okres zwykły, Łk 6,27–38

W swoim dzisiejszym nauczaniu Jezus pragnie powiedzieć ci o twojej najważniejszej misji – o najważniejszej misji każdego chrześcijanina. Spróbuj uważnie śledzić każde słowo Ewangelii.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6,27–38
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Spróbuj sobie przypomnieć sytuację, kiedy kogoś zraniłeś, zdradziłeś lub okazywałeś komuś pogardę. Czy czułeś drążące w sercu zaproszenie do proszenia o przebaczenie? Czy poszedłeś za tym pociągnięciem, przełamując mieszankę strachu z niechęcią? W relacji między tobą a Bogiem On przebaczył ci wielokrotnie. W odpowiedzi na zdradę posłał swojego Syna, aby zamiast ciebie poniósł karę za wszystkie twoje winy.

Jeśli masz za sobą doświadczenie przebaczenia twojej winy, masz też doświadczenie towarzyszącej temu ogromnej radości. Przebaczenie jest jak przytulenie przez Boga. Mimo to nie każdy człowiek zdobywa się na odwagę i pokorę, aby prosić mnie lub ciebie o przebaczenie. Czy ktoś cię ostatnio zranił lub niesprawiedliwie potraktował? Czy pielęgnujesz w sobie urazę? A może jesteś gotów mu odpuścić?

Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do miłowania nieprzyjaciół. Wiemy, że pierwszym, który przebacza, jest Bóg. Jesteśmy zaproszeni, by czynić Jego dzieła, a więc naśladować Go w przebaczaniu. Na pewno zdajesz sobie sprawę, że niektórych ran nie sposób po ludzku odpuścić. Czy powierzasz te sprawy Bogu, aby On wybaczył drugiemu w twoim sercu, wybaczył „za ciebie”?

Kończąc, poproś Maryję, Matkę miłosierdzia, która wybaczyła mordercom Jej Syna, aby uczyła cię prosić o przebaczenie i przebaczać, a dzięki temu być wewnętrznie wolnym.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: