Okres wielkanocny, J 20,19-31

Dzisiaj cały Kościół przeżywa święto Miłosierdzia Bożego. Jest to szczególny czas łaski dla każdego grzesznika.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 20,19-31
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

Przyjrzyj się uczniom – są zamknięci przed światem i innymi, pełni lęku. Zobacz, jak Jezus ich uwalnia, obdarza ich pokojem i radością. Daje im również Ducha Świętego, który uzdalnia ich do wyjścia z dobrą nowiną do świata. Przyjrzyj się sobie – czy twoje serce jest jeszcze zamknięte? Czy usłyszałeś już słowa „pokój tobie!”?

Jezus, przebaczając uczniom i jednając ich z Bogiem, daje im misję jednania. Choć realizuje się ona przede wszystkim w sakramencie spowiedzi, to Jezus przekazuje tę posługę także wszystkim chrześcijanom. Wskazuje tym na moc braterskiego przebaczenia, która może zmienić świat. Ciebie również posyła z tą misją.

Niedowiarstwo św. Tomasza staje się dla nas znakiem i błogosławieństwem. Tomasz słyszy od uczniów, że Chrystus zmartwychwstał. Chce jednak oprzeć wiarę na osobistym doświadczeniu Bożego miłosierdzia. Chce zobaczyć, aby uwierzyć. Ale Jezus mówi nam, że trzeba raczej najpierw uwierzyć, aby następnie zobaczyć i doświadczyć mocy Bożej łaski.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co dzisiaj jest dla ciebie ważne. Możesz przy Nim wyznać swoją radość, przebaczyć komuś lub otworzyć drzwi swego serca na Jego pokój.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: