Okres wielkanocny, J 12,24-26

Życie modlitwą zbliża nas do Boga i pozwala budować z Nim bliską relację. Trwaj dzisiaj w osobistej modlitwie do Pana.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 12,24-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec». 

Jeśli pragniesz prawdziwej bliskości Boga, postaraj się przez chwilę nie skupiać na sobie. Zawalcz z tendencją do myślenia, że coś ci się należy, że świat jest dla ciebie niesprawiedliwy, że ktoś znowu cię skrzywdził… Chciej, aby obumarło twoje schematyczne reagowanie na otaczającą rzeczywistość. Odejdź na chwilę od swojego egoistycznego „ja”. Zrób miejsce dla Boga…

Twoja osobista rozmowa z Panem wymaga ciszy i skupienia. Nadmiar otaczających cię bodźców, wrażeń, sytuacji i ludzi, których spotykasz, nie sprzyjają nawiązaniu bliskości z Bogiem. Jak wygląda twoja organizacja dnia? Czy rezerwujesz sobie czas na pogłębioną modlitwę?

Poprzez codzienną modlitwę budujesz więź z Panem. On zaprasza cię każdego dnia do przekraczania siebie, aby iść za Nim. Jeśli pragniesz bliskości z Nim, to musisz wybierać. Czasami trzeba coś porzucić, stracić, oddać. Innym razem trzeba mieć odwagę wybierania tego, co lepsze. Czy jesteś na to gotów? Jak kształtujesz kryteria swoich wyborów?

Proś Boga o wiarę i wierność. O to, byś umiał szukać tego, co pomaga ci przybliżać się do Boga i iść za Nim.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: