Okres wielkanocny, J 21,1-14

Dzisiaj postaraj się przenieść w wyobraźni nad jezioro Tyberiadzkie. Usiądź nad jego brzegiem i przypatruj się wydarzeniom, które się tam rozgrywają.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 21,1-14
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

Przyjrzyj się uczniom siedzącym na brzegu jeziora. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wydają się trochę zagubieni. Doświadczyli  zmartwychwstania, a przez znaki byli zapewniani o obecności Jezusa wśród nich. Mimo to nie bardzo wiedzą, co mają robić – jak podjąć misję, którą otrzymali od Jezusa. W jakich aspektach swojego życia czujesz się zagubiony?

Piotr pierwszy przerywa bezczynność i pociąga za sobą pozostałych uczniów. Wracają do tego, co dobrze znali, co było wcześniej ich codziennością. Dla uczniów to kolejny bodziec, by nie zostawać w miejscu i się nie poddawać. Do czego ty wracasz w chwilach bezradności i zagubienia? Czy pomaga ci to w podejmować działanie mimo trudności, których doświadczasz?

Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zwróć uwagę, jak Jezus umacnia uczniów przez znaki. Najpierw obfity połów, następnie chleb oraz ryby. Dzięki temu wszystkiemu uczniowie nie mieli wątpliwości, że Jezus nieustannie wspiera ich w pełnieniu misji. A co ciebie wspomaga w działaniu zgodnym z twoim powołaniem?

Proszę Cię, Duchu Święty, o umiejętność podejmowania działań zgodnych z moim powołaniem.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: