Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Okres wielkanocny, Łk 24,1-12

Miejscem dzisiejszej medytacji jest droga i pusty grób. Wyobraź sobie grupę kobiet, które wczesnym rankiem idą, by namaścić Zmarłego i oddać Mu cześć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 24,1-12
W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. 

Kobiety idą do grobu z myślami utkwionymi w przeszłości. Niosą wonności, które przygotowały dla umarłego Jezusa. Przy grobie natomiast wszystko jest inne, niż się spodziewały. Kamień został odsunięty, nie ma ciała Pana. Bezradność to ważne doświadczenie duchowe, bardzo paschalne. Kobiety doświadczyły, że zbawienie, zmartwychwstanie i życie jest dziełem Boga. Nie jest wynikiem ich starań. Stań razem z kobietami przed pustym grobem. Nazwij to, co jest dla ciebie dzisiaj doświadczeniem bezradności. Pozwól Bogu działać w tobie!

Z bezradności wytrącają kobiety „dwaj mężczyźni w błyszczących szatach”. Zwróć uwagę na ich słowa: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu! Zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, co wam powiedział”. Podobne słowa kieruje do ciebie Bóg w twojej bezradności. Posłuchaj ich! Do czego cię zachęcają?

Kobiety przypomniały sobie słowa Jezusa i wróciły do apostołów. One same stały się apostołami, opowiadając uczniom Dobrą Nowinę, że Jezus żyje. A choć pierwszą reakcją na ich słowa była niewiara, to jednak wieść o zmartwychwstaniu zaczęła torować sobie drogę do umysłów i serc apostołów oraz pozostałych uczniów. Posłuchaj przez chwilę tego, co niewiasty mówią dzisiaj do ciebie!

Stań przed pustym grobem ze swoim doświadczeniem bezradności. Proś o umiejętność słuchania, by prawda o zmartwychwstaniu dotknęła cię i przemieniała twoje życie.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: