św. Cyryl Jerozolimski

Wielki Post, Łk 6, 36-38

Rozpoczynając modlitwę, rozpoczynasz także rozmowę z Jezusem. Skup się na tym, że On jest przy tobie. Wsłuchaj się w Jego słowa, jakby kierował je specjalnie do Ciebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6, 36-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Przypomnij sobie sytuację, w której coś ci się nie udało. Może zdarzyła ci się w pracy kosztowna pomyłka. Może kłótnia z kimś bliskim była wyładowaniem frustracji nie związanej z tą osobą. Czy pamiętasz jedno z takich wydarzeń? Jakie myśli pojawiały ci się wtedy w głowie?

Czasami ktoś kogoś oczernia, krytykuje, szczegółowo wytyka nawet najmniejsze potknięcia. Popatrz na przypomnianą sobie przed chwilą sytuację. Jak wyglądałaby postawa miłosierdzia wobec twojego błędu? Zastanów się, jak ciebie potraktowałby ktoś życzliwy. A jak ty możesz postąpić wobec czyjegoś błędu?

Słuchając ponownie słów Jezusa, przyjmij je jak poradę od przyjaciela, który mówi ci, jak siebie traktować. Bóg chce cię uczyć życzliwości dla samego siebie. Ważne jest, by przebaczać nie tylko innym, ale także sobie. W jaki sposób możesz zastosować w życiu wskazówki Jezusa?

Miłosierdzie nie potępia, lecz przebacza. Porozmawiaj o tym z Jezusem.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: