Środa Wielkiego Tygodnia

Wielki Post, Mt 26,14-25

Można stać blisko Jezusa, a jednak sercem być daleko i zupełnie inaczej niż On postrzegać świat. Spróbuj w czasie dzisiejszej modlitwy uważnie wpatrywać się i wsłuchiwać w Pana. Spróbuj być blisko Niego – sercem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 26,14-25
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».

Jezus pragnie urządzić Paschę ze swoimi uczniami. Chce spędzić z nimi ten szczególny czas i pragnie ich bliskości. To pragnienie dotyczy również ciebie. On zaprasza cię dziś, byś wsłuchał się w Jego głos, spojrzał Mu w oczy, byś był blisko. W jaki sposób możesz odpowiedzieć na to zaproszenie?

Jezus zna serce Judasza i wie, jakie ma zamiary. Jednak nie wyklucza go z grona osób, z którymi chce spędzić ten szczególny wieczór. Pomyśl o momentach, w których nie czułeś się godny, by być w obecności Boga. W jakich sytuacjach myślałeś o sobie w ten sposób? Co mówi ci dzisiaj zachowanie Jezusa? Czy cokolwiek może cię od Niego oddzielić i przekreślić Jego miłość?

Popatrz na Judasza, który był uczniem Jezusa, a jednak bardzo się od Niego oddalił. Pomyśl, w jakich przestrzeniach swojego życia tracisz Jezusa z oczu. Wróć do momentów, w których zdecydowałeś się za Nim pójść i proś, by na nowo rozpalał twoje serce.

Módl się tymi słowami: proszę Cię, Panie, pomóż mi zawsze wsłuchiwać się w Twój głos i iść wiernie za Tobą.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: