Wtorek Wielkiego Tygodnia

Wielki Post, J 13,21-33.36-38

Dzisiaj Pan zachęca cię do skonfrontowania się z mroczną stroną bycia uczniem Chrystusa. On wybiera, powołuje i posyła, ale uczeń pozostaje zawsze wolny, nawet aż po zdradę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 13,21-33.36-38
W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej! » Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz». 

Judasz był jednym z apostołów. Został wybrany i powołany przez Jezusa. Był świadkiem cudów, słyszał Jego słowa. Miał dbać o pieniądze na wspólne wydatki grupy uczniów i na pomoc potrzebującym. Jezus nie odmówił mu niczego… Spróbuj spojrzeć na Judasza oczyma Jezusa. Tak samo Pan spogląda na „judaszową część” ciebie.

Szymon Piotr był szczególną postacią w grupie apostołów. Miał wielkie pragnienia i wielokrotnie wypowiadał słowa, na które inni nie mieli odwagi. Dziś deklaruje gotowość oddania życia za Jezusa. Pan studzi jego zapędy i zapowiada tragiczny moment jego zaparcia się. Zdrada, grzech, największy nawet upadek nie są jednak ostatnim słowem. Jest nim zbawienie dane od Boga. To Dobra Nowina także dla ciebie.

Uczniowie w ostatnich dniach poprzedzających mękę i śmierć Chrystusa doświadczają ogromnego zamieszania. Nie wiedzą, co myśleć, jak oceniać wydarzenia, które się dzieją. Są podzieleni i pełni obaw. Mimo to Jezus wypowiada wiele ważnych słów. Apostołowie ich nie rozumieją, ale przyjdzie na to odpowiedni czas. Nawet wtedy, kiedy nie wszystko rozumiesz, nie przestawaj słuchać Pana i wiernie przy Nim trwaj.

W szczerej rozmowie wypowiedz przed Panem swoje pragnienia i obawy. Proś o siłę na chwile próby.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: