św. Matylda

Wielki Post, Mt 7, 7-12

Uświadom sobie, że teraz będziesz mógł wsłuchać się w głos Ducha Świętego. Wzbudź akt wiary, że On chce mówić do ciebie i pragnie twojego prawdziwego szczęścia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 7, 7-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” – mówi Pan. Słyszysz bardzo konkretne polecenia, które związane są z obietnicą realizacji. Obietnica dotyczy tych, którzy sprawy Królestwa Bożego stawiają na pierwszym miejscu. Na jakim miejscu w hierarchii swoich wartości ustawiłbyś Boga i Jego Królestwo?

„O ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” – przekonuje Jezus o miłości Swego Ojca, który zna potrzeby swoich dzieci i bardzo się o nie troszczy. Czy jesteś przekonany o tej bezgranicznej miłości Ojca do ciebie?

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”- podsumowuje swoje polecenia Jezus, łącząc przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości bliźniego. Nie można oddzielać jednego od drugiego. Jak ty wiążesz miłość do Boga z miłością bliźniego?

Poproś Ducha Świętego, który prowadzi Jezusa Chrystusa, by także ciebie wypełniał coraz większą miłością do Boga Ojca i do każdego człowieka. By nauczył cię kochać, jak On kocha.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: