św. Patrycja i Krystyna

Wielki Post, Łk 11, 29-32

Za chwilę usłyszysz słowa Ewangelii. Postaraj się w skupieniu wsłuchać w Boga mówiącego do ciebie. Z wdzięcznym sercem przyjmij Jego naukę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11, 29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Jezus nazywa swoich słuchaczy przewrotnymi. Chodzą za Nim, patrzą na to, co czyni, i stale oczekują potwierdzenia, kim jest. Jednak pomimo tych dowodów, nie chcą przyjąć prawdy, że jest Synem Bożym. Czy taka sytuacja nie powtarza się we współczesnym świecie? Zastanów się teraz nad swoją wiarą w Jezusa Chrystusa.

Znamy proroka Jonasza jako tego, który nawoływał do pokuty. Jezus wyjaśnia, że i Jego misją jest skierowanie serc ludzkich do Boga. Co robisz, gdy słyszysz wezwanie do nawrócenia? Czy jakieś twoje postawy są zwrócone do zła, zamiast do dobra?

W Starym Testamencie znaki i słowa proroków pomogły ludziom przyjąć Boże przebaczenie. Natomiast w czasach Jezusa wielu widziało znaki, ale pozostało niewrażliwymi na nie. Jak ty przyjmujesz rzeczywistość zbawienia?

Poproś dziś Jezusa, by nauczył cię odczytywać znaki Jego interwencji w twoim życiu, byś potrafił ostatecznie przyjąć dar Jego zbawienia.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: