św. Zenon

Wielki Post, J 10,31-42

Dzisiejsza modlitwa jest kolejnym krokiem ku spotkaniu z Panem. Poproś Tego, który zapragnął, żebyś przyszedł na ten świat i tak jak On stał się człowiekiem, aby poprowadził cię w czasie tej medytacji.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 10,31-42
Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga». Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. 

Dobro ma w sobie coś z Boga: jest uczestnictwem w Jego miłości, w Jego życiu. Tam, gdzie dzieje się dobro, często pojawiają się przeszkody, trudności. Pomyśl o osobie czy zdarzeniu z ostatniego czasu, które odciągały cię od Boga; sprawiały, że kierowałeś się w stronę „nie-miłości”. Popatrz na to doświadczenie oczyma Boga: z dobrocią i wyrozumiałością, tak jak Jezus patrzył na Żydów. Nie było w Nim żadnej agresji, a jedynie pragnienie, by skierowali się ku Prawdzie.

Jezus podkreśla, że masz tę samą godność co On i w tym sensie słyszysz od Niego: „Ty także jesteś Bogiem”. Czy nie jest więc łaską, że możesz uczestniczyć w tajemnicy cierpienia i razem z Nim przechodzić od śmierci do życia? Dla Tego, który cię stworzył, stanowisz „cały świat”. Kto pozostanie przy Jego sercu, jeśli nie ty?

Jezus mówi: „Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. Za tymi słowami kryje się intymna jedność między Synem i Bogiem Ojcem. Do takiej jedności Bóg zaprasza także ciebie. To jest Jego największe pragnienie: byś był z Nim jedno.

W ciszy proś Pana, by przyłączył cię do swojego serca. Proś o łaskę, by nadchodzący Wielki Tydzień był czasem jedności między tobą a Nim.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: