św. Sofroniusz

Wielki Post, Mt 25, 31-46

Na chwilę zatrzymaj się, odłóż wszystko, co może ci przeszkadzać w kontakcie z Bogiem. Poproś Chrystusa o Jego Ducha, by uzdolnił cię do słuchania Słowa, do zrozumienia go i dał ci odwagę, by wcielać je w życie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 25, 31-46
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Ewangelia jasno i zwięźle zapowiada ponowne nadejście Jezusa Chrystusa. Tym razem jednak będzie to nadejście w Jego chwale. Czy zdajesz sobie sprawę z wagi tego nadejścia? Czy ta perspektywa zmienia twoje życie?

„I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody…”. Wyobraźnią ogarnij to miejsce, tłum ludzi i siebie w tym tłumie. Bóg, który jest władcą całego świata, a zarazem pełną miłością, wzywa wszystkich do Siebie. Jakie uczucia rodzi w tobie taki obraz?

Chrystus zaczyna dzielić cały tłum na dwie grupy i zaczyna się sąd z miłości: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”, oraz „Czegoście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście nie uczynili”. Zastanów się, czy miłość do Jezusa jest przyczyną twoich decyzji?

Proś Jezusa o łaskę, byś umiał dostrzec Jego obecność w codzienności i byś nie zaniedbał żadnej okazji do zrobienia czegoś dobrego dla Niego.

Kategoria Ewangelia
Write a comment:

Grupa dyskusyjna: