Okres wielkanocny, J 20, 19-23

Niedziela Zesłania Ducha Świętego to dzień, który ma nam przypomnieć o życiodajnej mocy Boga. Kościół mówi o miłości, która uzdalnia do działania właśnie dzięki Duchowi Świętemu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 20,19-23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Obawy, strach i lęk oprócz tego, że terroryzują umysł, to również paraliżują ciało, związują ręce i nie pozwalaja ci działać. Nie robisz tego, do czego stworzył i zaprosił cię Pan Bóg . Jezus przychodząc chce zerwać twoje kajdany strachu i lęku, a nawet poczucia winy i samooskarżenia. Jest jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu – „ten mój syn był umarły, a ożył”… Od czego Jezus mógłby  uwolnić cię tu i teraz?

Słuchając dzisiejszego fragmentu Ewangelii, możesz zauważyć, że Jezus dwukrotnie mówi uczniom: „Pokój wam”. Jest świadomy tego, że więzienie strachu czy samooskarżenia jest bardzo trwałe. Dlatego też i Jego działanie jest hojniejsze i mocniejsze. Pan udziela ci Swojego Ducha – ducha mocy, życia, wolności, miłości. Rozsmakuj, zanurz się w Nim.

Duch Święty to osoba, a nie energia, którą można ujarzmić. I jako osoba szanuje wolność innych osób. A to znaczy, że nie zrobi niczego, na co Mu nie pozwolisz. Bóg stworzył nas bez nas, lecz nie zbawi nas bez nas. Toteż trzeba zdobyć się na odwagę i wziąć Ducha Świętego. Pozwól Mu, by cię przemieniał.

Poproś Ducha Świętego, by przypominał ci o Sobie oraz o łasce, jaką otrzymujesz. Módl się, abyś dzięki niej kochał i służył Bogu we wszystkim.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: