Okres zwykły, Mt 25,1–13

Dzisiaj usłyszysz jedną z przypowieści, które mają nam pomóc przygotować się do życia w niebie. Poproś Ducha Świętego, by dał ci zrozumienie tego, co Jezus chce ci powiedzieć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 25,1–13
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam!» Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

„Roztropne panny zabrały również oliwę”. Każdy roztropny człowiek stara się planować swoją przyszłość, zarówno bliższą, jak i dalszą. Czyni przygotowania, inwestycje – również na starość, nawet jeśli wydaje się ona jeszcze daleka. Czy masz świadomość, że życie nie ogranicza się tylko do doczesności? W jaki sposób przygotowujesz się do życia wiecznego?

Jezus mówi, byśmy czuwali, bo nie znamy dnia ani godziny. Odkładanie nawrócenia na bliżej nieokreśloną przyszłość albo myślenie typu „jakoś to będzie” może skutkować tym, że nie zdążymy zbudować relacji z Bogiem. Wtedy możemy od Niego usłyszeć: „Nie znam was”. Co dzisiaj robisz, by być blisko Boga?

Święta Teresa Benedykta od Krzyża napisała: „Każdy jest odpowiedzialny za swe własne zbawienie, tak dalece, jak ono tego wymaga, gdyż nie może się dokonać bez współdziałania jego wolności”. Nierozsądne panny nie weszły na ucztę, gdyż nie były gotowe, gdy drzwi były otwarte. Wsłuchując się w tekst Ewangelii, zastanów się, czy żyjesz tak, by w każdej chwili być gotowym stanąć przed obliczem Boga.

Panie Jezu, przymnóż nam wytrwałości i mądrości. Naucz nas żyć tak, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Tobą.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: