OKRES WIELKANOCNY, J 10,11-16

Na początku tej modlitwy wycisz się i skieruj swoją uwagę na Boga.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 10,11-16
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Jezus jest Dobrym Pasterzem. Poprzez porównanie z postacią najemnika ukazuje On swoje osobiste i pełne oddanie oraz zaangażowanie dla owiec. Bardziej zależy mu na życiu owiec niż na swoim własnym. Pomyśl przez chwilę, że jesteś dla Niego ważniejszy niż Jego własne życie.

Jezus zna swoje owce, a one Go znają. „Znać” to w kontekście Ewangelii być we wspólnocie i głębokiej komunii z kimś. Jak Ojciec zna Syna, a Syn Ojca, tak Jezus zaprasza ciebie do uczestnictwa w życiu i komunii samej Trójcy Świętej. Jeśli idziesz za Jezusem jako Pasterzem, to dlatego, że Go znasz i On ciebie – jesteś z Nim w osobistej relacji bliskości, zaufania i oddania.

Pomyśl o dzisiejszym Patronie – św. Stanisławie. Jako pasterz Kościoła wzorował się na Jednym Pasterzu. Wpatrując się w Jezusa, pomyśl o tych, którzy dla ciebie byli w jakimś sensie przewodnikami w życiu, lub o tych, dla których ty jesteś przewodnikiem lub wzorem.

Porozmawiaj z Jezusem o historii waszej przyjaźni. Możesz powierzyć się Mu jako Dobremu Pasterzowi.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: