Okres zwykły, Mt 9,14–17

Na początku tej modlitwy wyobraź sobie, że Bóg na ciebie patrzy. Stoi obok i przygląda ci się z uwagą. Zobacz, co myślisz i czujesz, gdy na ciebie spogląda.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9,14–17
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje”.

Uczniowie Jana pragnący odnowy życia duchowego przychodzą zakłopotani do Jezusa. Nie rozumieją Jezusowego sensu „wypełnienia prawa”. Dla nich Jezus „znosi” prawo, burzy świętą tradycję, dzięki której, jak uważali, człowiek dostępuje zbawienia. Czy Jezus może być uznany za zwodziciela? Może, ale tylko przez tych, którzy bardziej zaufali swojej religijnej tradycji niż Jemu.

Mówiąc o nowej i starej szacie, Jezus ma na myśli postawę serca. Nie można przyjąć Dobrej Nowiny, wciąż uważając, iż tylko Naród Wybrany czy skrupulatne przestrzeganie przepisów Mojżeszowych zbawia człowieka. Nie można nie kochać bliźniego, jednocześnie uważając się za świadka Jezusa. To nie pobożne praktyki, ale to, czy kochasz drugiego czynem i słowem, stanowi istotę chrześcijaństwa.

Zdobądź się na chwilę refleksji nad sobą samym i otoczeniem. Czego w tobie jest więcej: żywej relacji i przywiązania do Jezusa czy upodobania do fasadowego katolicyzmu? Co jest dla ciebie ważne w Kościele? Jaki to ma realny wpływ na twoje życie i życie twoich najbliższych?

Powiedz Duchowi Świętemu o owocach twojej modlitwy. Poproś Go o ich trwałość i umiejętność kultywowania tego, co otrzymujesz, spotykając się z Bogiem.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: