Okres zwykły, Mk 12,35–37

Jezus pociąga za sobą liczne tłumy. Chętnie Go słuchają, idą za Nim, a ich życie zaczyna się zmieniać i daje wiele radości. Ciebie Duch Święty prowadzi do modlitwy i chce cię przemieniać. Wyobraź sobie, że jesteś w świątyni i wsłuchaj się w słowa Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12,35–37
Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje». Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?” A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Uczeni w Piśmie twierdzą, że Mesjasz jest synem Dawida. To w wiernych musiało zasiać ziarno niepewności. Pewnie wielu zastanawiało się, kim jest Jezus i komu mają wierzyć? Z jednej strony powinni wierzyć pismom, a z drugiej osoba Jezusa pociąga za sobą. Jedno jest pewne: poszukują! Jakie towarzyszą ci dziś pytania i wątpliwości? Powiedz o nich Jezusowi.

Jezus z miłością wyjaśnia wątpliwości, które rodzą się w sercach ludzi. Opiera się na pismach i tłumaczy je. Twoich pytań też nie pozostawi bez odpowiedzi. Jednak pośród poszukiwań przede wszystkim przemawia do serca i pociąga je ku sobie. Czy jesteś otwarty na Jego prowadzenie?

Jezus nieustannie przemawia do serca człowieka. Przemawia przez Słowo, innych ludzi, sytuacje i swoje natchnienia. Jest obecny, zauważa problem czy wątpliwości i dyskretnie na nie odpowiada. Co możesz zrobić, aby być bardziej uważnym na Jego pouczenia?

Postaraj się dzisiaj bardziej zwracać uwagę na poruszenia serca. Podziękuj Bogu za to prowadzenie.

Chwała Ojcu…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: