Okres zwykły, Mt 4,18-22

Dzisiejsza Ewangelia mówi o powołaniu pierwszych uczniów. Wsłuchaj się w nią, daj się poprowadzić Jezusowi i trwaj w obecności Boga, który do ciebie przychodzi.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 4,18-22
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 

Jezus wybiera sobie uczniów. Są to prawdopodobnie ludzie, których już wcześniej poznał, rozmawiał z nimi, jadał… Te spotkania nie są przypadkowe. Pan Jezus przychodzi do konkretnych osób, bo wie, kogo chce mieć w swoim najbliższym gronie. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan to ludzie pracy, specjaliści w swojej dziedzinie. Jezus zaprasza ich do porzucenia wszystkiego i odnalezienia nowej drogi.

Dlaczego Jezus powołuje uczniów? Dlaczego powołuje ciebie? Bo pragnie dzielić się sobą, swoją wspólnotą z Ojcem i Duchem. Powołuje uczniów, bo chce, by stali się „rybakami ludzi”. Do ciebie też zwraca się z tym wezwaniem. Jezus nauczy cię, jak stać się Jego wysłannikiem. Jakie odczucia budzą się w tobie na myśl, że Jezus chce, byś był Jego uczniem i apostołem?

Przed tobą konieczność podjęcia decyzji: czy zostać w miejscu, w którym teraz jesteś, w sprawach, którym poświęcasz dużo uwagi? Czy pójść za Jezusem i skupić się na tym, co ci proponuje. Wsłuchaj się jeszcze raz w tekst Ewangelii i zapytaj Jezusa, do czego cię zaprasza.

Na koniec możesz poprosić Jezusa, by uczył cię wsłuchiwać się w Jego głos, tak byś mógł iść i Go naśladować.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: