Okres zwykły, Łk 21,29-33

Na czas modlitwy wycisz swoje myśli. Spróbuj wyobrazić sobie Jezusa przemierzającego Palestynę i opowiadającego uczniom przypowieści, oparte na obserwacji otaczającego Go świata.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 21,29-33
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. 

Jezus powołuje się na wiedzę i doświadczenie swoich uczniów. Pokazuje ich własne zasoby. Całe życie spędzili w otoczeniu przyrody. Jej znaki przemawiają do nich najlepiej. Do ciebie Jezus również mówi przez to, co jest ci najbliższe. Czy potrafisz wyciszyć się na tyle, by Go dostrzec?

Jezus uczy swoich bliskich rozeznawać, czyli zauważać znaki Bożego działania. Pokazuje je w sposób konkretny i jednocześnie ostrzega przed ślepotą. Rolnik, który nie widziałby zmian w przyrodzie, naraziłby się na klęskę. Czy zdajesz sobie sprawę z Bożego działania w twoim życiu? Czy masz otwarte oczy wiary?

Jezus podkreśla znaczenie czasu. Właściwy czas jest teraz. Nie wtedy, kiedy będziesz starszy, albo kiedy nie będziesz się już tyle uczyć czy tyle pracować. Twój czas jest właśnie teraz. Wsłuchaj się jeszcze raz w Ewangelię i postaraj się usłyszeć słowa, które Pan kieruje dziś do ciebie.

Na koniec pomódl się w intencji swojego przeżywania czasu – tego, którym dysponujesz i tego, który masz jeszcze przed sobą. Poproś Jezusa o otwarte oczy wiary, którymi będziesz mógł dostrzec Jego działanie.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: